Skip links

SPRİNKLER

– Sprinklerlər – mümkün odda yanan materialların su püskürməklə söndürülməsi prinsipinə uyğun işləyən vasitələrdir.

– Upright Sprinkler, Pendent Sprinkler və Sidewall Sprinkler-ə bölünür.

– Bu vasitələr ən effektiv avtomatik söndürmə sistemləri sırasındadır.