Skip links

Panjur

– Hava Panjurları əsasən xarici mühitdən təmiz hava alışı və yaxud çirkli havanın
İxrac edilməsi zamanı istifadə edilir.
– Qanad formasına görə yağış suların içəri daxil olmasının qarşısın alır
– Panjur arxasında olan setka çöldən quş,yapraq və.s girişinin qarşısını alır