Skip links

Kollektor

– Çıxışları 2 və 14 göz arası olur

– Türkiyə və İtalya İstehsalı