Skip links

Yerdən isitmə Ventilləri

–  İSO 9001 Sertifikat

– Sənaye ,təchizat və suvarma sistemlərində istifadə olunur

– İsdifadə yerlərinə uyğun olaraq iç və çöl yivli olur

– İstilik  -10°C + 120°C