Skip links

Təzyiq tənzimləyici (Basınc düşürücü vana)

– Dn 40 – Dn 300 ölçülərdə mövcuddur

– Pn 16 təzyiqə davamlıdır

– Yanğın və sus sistemlərində istifadə olunur