Skip links

Sürgülü Vana (Siyirtmə)

– Şirkətimiz Faf Vana markasının Azərbaycanda rəsmi satış nümayəndəsidir

– Dn 32 – Dn 800 ölçülərində olur

– Pn10,Pn16,Pn25 tezyiqə dözümlü olur

– Bağlantı EN 1092 – 2 İSO7005-2 Flanşlı

– Elastomerlə örtülmüş sürgü elektrostatik toz boya ilə örtülmüş hamar səthlə tam təmas quraraq 100% sızdırmazlıq təmin edir.

– istifadə yerlərinə uyğun olaraq pnevmatik və elektrik aktuatorla bilikdə istifadə edilə bilər

– Siyirtmə hər açıldıqdan sonra, xəttindəki axıntı kir və çöküntüləri təmizləyir.

– Yeraltı ve yerüstü işlərdə quraşdırıla bilər.

– Uzatma qol vasıtəsi ilə  kontrol edilə bilər.

– Təzyiq itkisi çox aşağıdır.

– İstifadə yerləri – isti su, soyuq su, qələvi və turşulu mayelərdən fərqli maye axıdıcı boru sistemlərində. – – İstilik: -10 °C, +200°C