Skip links

Qofralı (Koruge) Boru və boru birləşmələri

– Bu borular iki qatdan ibarətdir, üst qofralı hissə xarici fiziki yüklərə çox davamlı olur, daxili hamar hissə isə borularda suyun sərbəst axınını təmin edir.

– Sn4 – Sn8 standartlarda mövcuddur