Skip links

Müdaxilə Qapağı

– Pətək,list və tək qanadlı formaları mövcuddur
– Havalandırma və soyutma sistemlərində kontrol və müdaxilə lazım
olan yerlərdə istifadə olunur
– Çərçivə üzərində yerləşdirilən kilit mexanizması vasitəsi ilə
Asanlıqla açılıb bağlana bilirlər
– 1 ci növ Aluminum profildən istehsal olur