Skip links

Mexaniki və Motorlu Damperlər

  • Yanğın və Hava sistemində istifadə olunur
  • Hava miqdarının tənzimlənməsində istifadə olunur
  • İstəyə uyğun olaraq 24V və 220V motorlarla birgə istifadə oluna bilərlər

Prizmatik və dairəvi yanğın damperləri hava kanallarında yanğının digər bölgələrə keçməyinin qarşısını  alır