Skip links

Kürəvi Qaz Ventil

– Pn 16, Pn 25, Pn 40 təzyiqə davamlıdır

– Dn 15 – Dn 100 ölçülərində mövcuddur

– Qaz xəttlərində istifadə olunur

– İsdifadə yerlərinə uyğun olaraq iç və çöl yivli olur

– İSO 9001 Sertifikat

– İstilik  -10°C + 120°C