Skip links

Kanal köşə parçası

Havalandırma kanal köşə parçası flanş profillərinə uyğun olaraq sıvalı və düz formada istehsal olunur. Flanşların bir-birinə bərkidilməsi və kanal vibrasiyasının təsirlərini minimuma endirmək rolunu oynayır.

 

Flanş xüsusiyyətləri

* istifade yerlerine görə müxtəlif keyfiyyət və qalınlıqlarda istehsal olunur.

* 20, 25, 30, 35 mm ölçülərdə istehsal olunur.