Skip links

Hidrant və yanğın dolabları

– Hidrant ölçuləri Dn 65, Dn 80, Dn 100

– Bina daxilində və xaricində istifadə olunan yanğın dolabları mövcuddur