Skip links

Daş və cam yunlu Boru izoliyasiyalar

– Sadə və aluminum falqa qatlı daş və cam yunu izoliyasiyalarıdır

– İsitmə və soyutmada istifadə olunan boruların səs və yanğın təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə istifadə olunur