Skip links

Kürəvi su ventil

– Pn 16, Pn 25, Pn 40 təzyiqə davamlıdır

– Dn 15 – Dn 100 ölçülərində mövcuddur

– İsdifadə yerlərinə uyğun olaraq iç və çöl yivli olur

– Oynar başlıqlı tipli olanlar əsasən kollektor sistemində istifadə edilir

– İSO 9001 Sertifikat

– Sənaye ,təchizat və suvarma sistemlərində istifadə olunur

– İstilik  -10°C + 120°C