Skip links

Kauçuk Köpük lövhə izoliyasiya

– istifadə yerinə uyğun olaraq sadə,yapışqanlı və aluminum falqalı olur

– 6mm-60mm qalınlıqda olur

– təchizatda,soyuq xətlərin və soyutma sistemlərin termik izoliyasiyasında istifadə olunan elastomerik kauçuk köpük izoliyasiyasıdır

– istilik ,səs və nəm izoliyasıyası kimidə istifadə olunur