Skip links

HDPE Boru və boru birləşmələri

– HDPE borular su və qaz xətlərinin çəkilməsində istifadə olunur

– SDR 26-SDR 7 aralığında mövcuddur

– Pn 6 – PN 25 təzyiqə dözümlüdür

– Borular həm alın qaynaq həmdə fizyon (EF)  boru birləşmələrlə birləşdirilir