Skip links

G,C,U,L asqi Profilləri

C profilləri müxtəlif sənaye sistemlərində geniş tətbiq olunur. Elektrik qurğularında, boru dayaq sistemlərində istifadə edilir. İstifadə olunma yerlərinə görə müxtəlik uzunluq və qalınlıqlarda istehsal olunub.

Material: Sinklənmiş sac

Standart uzunluq : 2,3,4 mt

Qalınlıq: 3,4, mm

 

U profilləri müxtəlif sənaye sahələrində geniş istifadə olunur, boru dayaq sistemlərində dəstək və keçid elementi kimi istifadə olunur. istifadə olunma yerlərinə görə müxtəlif uzunluq və qalınlıqlarda istehsal olunub.

Material: Sinklənmiş sac

Standart uzunluq : 2,3,4 mt

Qalınlıq: 3,4, mm

 

L profilləri müxtəlif sənaye sahələrində geniş istifadə olunur. Boru asqı sistemlərində, havalandırma kanallarının təsbitində dəstək və bağlantı elementi kimi istifadə olunur.

Material: Sinklənmiş sac

Standart uzunluq : 2,3,4 mt

Qalınlıq: 3,4,5 mm