Skip links

İSİTMƏ VƏ SOYUTMA SİSTEMLƏRİ – Əsasən otellər, xəstəxanalar, ofislər, alış-veriş mərkəzləri, idman kompleksləri, əyləncə platformaları və digər yerlərdə qurulur. Mərkəzi isitmə ümumiyyətlə dərin iqlimlərdə böyük strukturlar üçün istifadə olunur. Kanal sistemləri soyutma və kondisioner (kombi) üçün süzgəclərdən keçərək təmizlənə bilər.